Nöje

Utredning visar: Så mycket ökar medicineringen av Sveriges ungdomar.

Utredning visar: Så mycket ökar medicineringen av Sveriges ungdomar.

Var femte ung flicka i årskurs nio har någon gång skadat sig själv medvetet. Var tionde ung kvinna i åldergruppen 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående. 20 procent av alla flickor i årskurs nio, och nästan lika många av pojkarna, har någon gång skadat sig själva medvetet. Statistiken kommer från Socialstyrelsen ...

Поделиться в FacebookDela på Facebook!

Var femte ung flicka i årskurs nio har någon gång skadat sig själv medvetet. Var tionde ung kvinna i åldergruppen 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående. 20 procent av alla flickor i årskurs nio, och nästan lika många av pojkarna, har någon gång skadat sig själva medvetet. Statistiken kommer från Socialstyrelsen och är skrämmande. Nu måste vi uppmärksamma och prata om den för att vi ska kunna göra någonting åt det.

– Allt visar på att den psykiska ohälsan ökar. Det framgår både när unga själva rapporterar kring sin psykiska ohälsa, och när man samlar in data från till exempel sjukhus, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri, till Expressen.

2013 presenterade Socialstyrelsen en stor utredning om ungdomars psykiska hälsa. Den visar att ohälsan ökar. Det gör också allvarliga psykiska sjukdomar. Enligt Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), är det svårt att finna några tydliga mönster. Sverige är inget unikt exempel, den psykiska ohälsan bland unga ökar i hela världen och i alla samhällsgrupper, berättar hon för Expressen.

Wasserman tror att den globala värld vi lever i är en faktor. Ungdomarna är inte längre isolerade och förstår och regerar starkare på andras lidanden eftersom det ligger mycket närmare till hands. Hon menar att det i sin tur innebär att de bär en större börda på sina axlar. Och trots att det är 2015 är det tabu och svårt att prata om psykisk ohälsa.

Diagnoserna som ökat mest är depressioner, ångestsjukdomar och missbruk. I tabellen nedan går det att se hur ökningen av medicinsk behandling har skjutit i höjden under de senaste åren. Noterbart är att medcicinsk behandling för adhd har gått upp med 375 procent på åtta år.

loading...

Bildkälla: Socialstyrelsen.

Den ökade utskrivningen av antidepressiva läkemedel går emot Socialstyrelsens riktlinjer. De säger att samtalsterapi är den bästa metoden att behandla milda och måttliga depressioner, inte piller. Professor Wasserman är inne på samma spår. Behandling är viktigt, men vi måste prata om det så att kunskap sprids och tabun försvinner, förklarar hon för Expressen.

Och att prata om psykisk ohälsa ska enligt Wasserman börja redan i skolan. Tillsammans med andra forskare testades, i tio olika EU-länder, en lektion i psykoterapi en timme i veckan. 11 000 europeiska ungdomar deltog. Testet visade att man lyckades minska självmordförsök och svåra självmordstankar med 50 procent – bara genom att prata.
– Vi pratade om vad psykisk ohälsa är och hur man hjälper sig själv och andra, berättar Danuta Wasserman för Expressen.

Låt detta bli en ögonöppnare för oss alla. Vi måste ta hand om våra ungdomar, och våga prata om psykisk ohälsa. Oavsett hur jobbigt eller svårt det känns. Statistiken är skrämmande. Därför delar jag det här med er. Jag hoppas att ni känner likadant och vill uppmärksamma detta.

Поделиться в FacebookDela på Facebook!